KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,6 9,3 10,3 9,9 10,2 9,1 9,3 9,3 8,9 9,4 7,9 8,2 8,3 8,3 8,5 9,3 9,5 10,5 9,2 9,8 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 211 140 326 211 506 279 296 409 274 346 285 283 305 217 271 128 237 461 327 407 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 180 199 244 240 250
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,84 6,85 6,92 6,97 6,86 8,42 8,76 7,78 7,54 7,65 5,84 5,76 5,71 4,74 4,25 6,92 6,63 9,01 4,54 4,62 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 5,60 5,67 5,20 5,65 5,57
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 136 155 199 134 106 89 88 78 89 81 77 79 83 140 150 73 75 62 123 136 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 97 75 75 75 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 591 587 506 661 644 537 564 627 532 595 482 528 569 541 671 546 602 529 579 658 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 441 466 516 494 536
Herav utgifter til renhold (kr) kr 245 233 244 193 168 168 173 184 164 161 149 157 169 149 168 164 176 133 156 158 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 132 131 150 140 151
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 120 124 3 111 113 133 144 159 100 141 114 131 134 92 154 115 139 123 88 134 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 101 109 113 85 112
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt