KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 578 4 097 4 872 5 438 8 842 6 621 6 926 8 592 8 698 9 415 8 287 8 515 8 771 8 194 8 140 8 625 9 608 9 843 7 598 7 782 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 7 086 6 833 7 097 6 699 6 992
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,8 5,1 4,5 6,4 4,3 4,6 4,5 4,7 4,7 4,6 4,6 4,4 4,8 4,7 4,6 5,6 5,4 5,3 3,9 3,7 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8 3,8 4,0 3,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,8 5,7 4,5 6,5 4,5 4,7 4,9 5,0 4,6 4,6 4,8 4,6 4,9 4,8 4,6 5,7 5,5 5,0 4,2 3,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,4 4,1 4,0 4,0 3,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,3 5,0 4,4 4,5 .. 4,5 4,5 4,5 4,5 .. 4,4 4,3 4,2 3,8 .. 4,4 4,5 4,0 3,1 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,1 4,1 4,1 3,9 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 64 825 75 755 100 112 48 474 43 933 48 096 56 078 88 181 90 459 88 343 49 062 51 291 56 153 51 661 60 682 48 442 51 708 71 021 54 873 63 051 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 44 005 50 549 54 018 55 090 64 471
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 21 013 37 014 23 712 13 509 41 764 33 679 21 130 35 791 43 966 54 953 34 778 38 425 38 956 38 347 38 073 29 826 35 036 33 767 50 854 52 572 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 32 761 32 219 32 156 31 733 35 846
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 590 762 553 381 676 650 137 909 433 737 351 060 429 712 431 824 398 091 480 480 413 006 420 025 459 114 444 335 417 461 383 327 397 347 413 338 462 488 459 502 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 418 134 393 523 404 229 413 503 396 996
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 28,0 25,3 21,1 17,8 12,8 15,8 16,6 16,9 17,1 15,8 20,8 18,6 18,6 18,1 17,1 21,5 19,9 15,5 16,3 15,0 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 20,8 19,1 19,5 20,3 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 98 86 88 97 97 86 86 85 91 92 85 85 87 94 88 77 82 89 89 93 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 77 80 80 87 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 4 187 3 762 4 463 4 894 8 097 6 096 6 369 7 945 8 014 8 696 7 623 7 821 8 062 7 537 7 494 7 924 8 823 8 947 6 871 7 035 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 519 6 287 6 517 6 154 6 431
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 4,0 .. .. .. .. 4,0 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 2,7 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,3

Kontakt