KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 81,9 83,6 87,3 94,3 92,9 78,2 78,9 78,0 79,9 83,5 82,5 83,8 84,6 84,9 85,6 82,8 85,0 86,3 86,2 88,3 83,0 83,9 84,6 85,5 87,1 82,5 83,4 84,3 85,4 87,0 84,0 85,7 87,2 88,4 90,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 93,2 92,1 93,7 97,6 96,7 89,3 89,8 89,5 90,8 92,5 91,9 92,5 92,9 92,5 92,8 91,6 92,3 93,5 92,9 93,9 91,8 92,1 92,4 92,9 93,6 91,3 91,7 92,1 92,7 93,4 92,4 93,2 93,7 94,6 95,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 101,0 97,4 97,4 99,5 99,0 96,2 96,4 96,3 97,3 98,0 97,8 97,9 97,9 97,1 97,2 97,0 96,8 98,0 97,1 97,3 97,3 97,3 97,3 97,4 97,6 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,7 97,9 97,8 98,4 98,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 94,8 92,5 88,3 88,7 50,7 51,3 56,1 44,6 44,2 66,1 65,6 77,3 45,0 44,7 49,1 49,0 49,1 48,9 48,9 50,1 49,9 50,1 50,0 50,0 47,7 47,3 47,4 46,7 47,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,8 6,0 5,6 5,8 5,7 4,9 4,9 5,0 5,3 5,2 6,0 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 5,6 5,3 5,8 5,8 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent 46,9 46,7 49,0 45,9 46,5 36,9 39,1 41,9 44,0 44,1 40,9 43,9 44,5 43,5 44,0 38,3 40,1 39,9 41,6 41,8 38,9 40,8 41,5 42,4 42,7 38,2 39,8 40,7 41,6 42,0 37,5 39,4 39,5 40,8 42,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 6,7 7,1 6,4 4,8 4,4 3,3 3,1 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,7 4,6 4,5 3,6 4,0 3,5 4,4 4,8 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 4,5 4,8 4,7
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent .. .. .. .. .. 7,8 6,4 3,0 1,7 1,8 3,2 3,2 3,4 3,0 3,7 2,1 2,6 3,9 2,8 3,1 2,6 2,7 2,8 2,8 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,5 3,9 4,1 4,3 4,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 97,1 96,9 89,1 91,3 90,9 89,2 90,2 81,5 86,0 89,7 81,1 84,9 84,9 82,6 84,9 83,8 85,7 83,2 83,3 85,1 80,0 81,9 83,0 84,0 85,6 80,3 82,8 83,9 85,3 86,9 80,3 84,7 84,0 85,9 87,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr 70,2 70,1 79,5 75,1 80,1 75,7 81,8 86,4 78,7 86,2 68,5 72,8 78,4 75,2 83,9 69,1 74,1 75,9 76,8 85,5 69,1 74,1 78,8 77,3 85,6 70,4 75,1 79,5 78,5 87,4 70,6 75,7 78,8 77,6 85,3
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 57,0 56,5 65,6 62,5 68,1 65,7 71,2 73,6 66,0 72,8 56,2 59,6 64,3 59,2 65,1 56,5 60,0 63,2 58,6 64,6 55,1 59,1 62,7 61,1 67,2 55,9 59,6 63,1 61,6 68,5 56,7 60,6 63,5 61,8 67,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,5 10,7 11,8 11,1 11,6 8,7 8,8 9,7 10,2 10,9 12,7 12,8 12,8 14,2 14,6 11,8 12,0 11,2 15,9 15,7 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,5 14,4 14,4 14,2 14,4 14,0 13,8 13,7 13,7 13,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 161 873 158 776 190 099 186 463 196 801 156 975 171 197 178 567 168 730 187 960 143 788 153 936 167 404 163 572 177 841 145 046 157 036 174 632 168 348 181 830 143 919 153 538 163 202 168 377 181 642 145 125 154 317 164 473 170 168 185 181 148 793 159 536 169 554 173 599 184 038
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.