KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,7 9,5 8,7 10,5 2,9 3,6 2,5 3,5 9,8 11,0 10,2 8,8 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,6 5,0 4,9 3,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,6 4,0 2,5 2,3 1,2 2,1 1,4 1,6 2,3 2,8 2,1 2,5 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,6 2,1 2,0 1,5
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 46,0 53,0 56,1 50,7 19,8 21,1 21,9 23,0 45,0 52,0 53,4 53,5 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 15,7 20,3 22,3 19,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -28,5 -36,8 -41,4 -40,9 34,1 38,5 36,2 36,1 -18,7 -12,0 -14,8 -14,5 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 25,3 28,7 29,0 34,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 48,6 54,7 60,7 53,4 96,4 97,6 97,4 98,5 59,9 61,6 66,7 67,5 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 96,1 97,3 99,5 101,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 62 265 65 872 67 191 69 574 57 824 60 468 63 108 64 240 69 652 68 787 70 853 73 162 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 49 460 51 680 52 775 54 367
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 25,5 22,9 23,5 29,0 6,3 6,9 8,5 10,0 24,4 30,0 33,2 37,1 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 8,6 10,6 12,6 13,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,6 14,3 18,8 15,7 14,8 13,9 12,1 12,3 15,7 12,8 22,3 19,7 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 17,8 17,0 17,0 16,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 73,2 87,6 59,4 43,2 24,9 22,9 25,6 25,5 64,4 56,4 54,3 59,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 43,7 44,1 44,4 46,7

Kontakt