KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 52,8 63,7 62,5 112,6 62,8 56,6 58,1 53,7 55,6 54,2 57,5 58,3 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 30,5 32,9 33,4 33,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 177,7 255,7 183,3 225,1 156,9 156,8 152,0 166,7 149,1 170,1 142,2 175,6 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 124,4 123,4 126,6 128,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,8 4,1 3,3 2,2 3,9 5,2 5,0 4,7 4,8 5,4 5,1 4,7 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 6,1 6,1 6,0 5,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 10,2 8,9 9,7 7,5 10,1 9,7 9,5 9,3 9,7 9,8 10,1 10,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 7,8 8,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 68,4 54,0 78,4 64,3 65,7 67,2 71,3 69,3 72,0 66,4 77,4 70,0 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 69,8 71,8 74,8 74,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 64,1 78,8 81,1 74,1 67,5 64,4 68,1 66,0 73,4 71,8 67,5 73,1 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 72,7 71,5 72,7 73,5
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,5 14,3 13,1 13,0 13,2 13,0 12,7 12,7 12,5 12,6 12,2 12,4 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 17,1 17,1 17,1 16,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,0 41,4 41,7 41,0 40,2 40,6 40,9 41,1 41,5 40,9 42,0 41,7 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,6 41,1 41,5 41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,4 21,7 22,0 22,6 23,9 23,4 22,7 22,5 21,2 20,9 20,5 20,6 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,8 24,3 23,9 24,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 147 697,9 152 833,7 155 455,3 158 206,7 131 044,1 134 306,8 139 001,6 143 722,6 161 298,8 162 376,7 168 097,2 174 205,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 97 893,8 98 567,4 100 743,7 105 810,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt