KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 261 1 591 1 509 1 765 1 460 1 605 1 660 1 834 2 191 2 138 1 966 2 437 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 960 957 1 060 1 137
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 083 1 417 1 336 1 631 1 162 1 281 1 334 1 459 1 808 1 834 1 689 2 155 831 897 929 993 804 861 897 950 801 809 913 987
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 178 174 174 134 298 325 326 374 383 305 277 282 211 222 224 248 198 207 209 230 159 147 147 150
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 715 1 405 1 326 1 136 1 074 1 192 1 195 1 315 1 749 1 850 1 683 2 053 762 807 822 889 740 778 794 849 734 717 757 825
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 16 -2 9 -44 69 80 55 70 77 67 50 38 60 60 57 71 60 59 56 69 69 53 50 54
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 699 1 406 1 317 1 180 1 005 1 113 1 141 1 244 1 672 1 783 1 633 2 015 702 747 765 818 680 718 738 780 665 664 706 771
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,23 0,23 0,52 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,65 0,65 0,63 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,13 0,18 0,18 0,26 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,18 0,18 0,19 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,15 0,05 0,05 0,26 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,44 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 5 3 7 67 125 116 106 14 12 10 17 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 227 196 198 210
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 16 4 2 0 579 469 417 378 112 97 64 51 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 1 521 845 619 574

Kontakt