KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 125 125 105 98 89 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 615 588 528 468 152 . . . . 418 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 32 32 28 26 23 29 30 30 33 33 35 33 30 31 42 . . . . 30 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 66 66 61 59 58 57 55 54 55 52 43 46 49 52 57 . . . . 42 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 3 328 1 681 4 454 987 3 697 1 412 1 472 941 1 101 2 265 2 492 3 045 3 325 1 672 911 . . . . 2 268 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 688 1 500 1 348 1 295 1 417
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 16 689 14 172 18 784 21 827 23 865 8 998 8 857 8 846 10 655 11 697 13 108 15 095 17 803 16 031 10 449 . . . . 20 010 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 12 382 10 887 10 579 11 312 11 580
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 14 26 18 15 14 33 19 19 16 11 34 34 27 14 18 . . . . 18 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 0 0 0 1 9 9 11 11 7 2 1 1 0 0 . . . . 1 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,7 1,5 2,6 2,7 1,3 0,8 1,3 1,5 1,6 . . . . 0,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 15,8 10,1 9,5 8,1 8,4 14,8 12,3 10,7 12,8 10,7 12,5 9,5 8,7 9,9 4,4 . . . . 7,2 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 17,0 15,4 14,0 12,7 13,9

Kontakt