KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 775 8 575 9 673 9 116 7 757 8 571 9 025 9 633 9 247 9 650 16 233 13 139 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 5 683 5 890 6 742 7 118
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,0 3,5 3,6 2,8 4,5 4,9 5,4 5,3 4,7 4,6 5,0 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,0 4,3 4,4 4,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,5 3,4 4,1 3,4 4,9 5,0 5,8 5,9 5,3 5,3 5,4 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,3 4,5 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,3 3,6 2,5 3,1 4,6 4,5 4,8 5,0 4,7 5,2 4,8 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 73 000 59 729 90 800 99 816 52 761 53 128 54 367 59 265 42 664 47 092 57 649 65 305 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 37 638 39 751 42 313 43 473
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 23 405 51 462 92 438 41 333 42 501 46 682 45 994 51 179 29 295 31 816 48 962 51 808 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 25 767 29 718 35 683 37 384
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 489 846 451 400 492 500 442 100 370 339 415 518 406 679 449 070 442 000 459 855 641 709 441 846 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 345 279 348 120 398 470 407 751
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 12,8 14,0 13,1 9,2 19,2 18,5 19,4 18,9 17,6 17,2 18,8 15,6 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 22,3 21,8 21,0 21,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 65 86 89 84 76 80 77 82 76 77 76 90 82 85 86 87 83 86 87 88 86 88 88 87

Kontakt