KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 84,5 82,4 86,6 79,4 78,0 79,0 81,4 82,2 82,0 77,8 80,9 79,5 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 77,6 79,7 79,4 79,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,3 91,6 95,2 91,6 89,8 89,8 90,6 91,4 92,5 91,9 93,3 91,4 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,1 90,0 89,8 90,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 94,2 97,2 100,0 100,0 97,2 96,9 96,8 97,2 98,7 99,8 100,5 99,1 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,3 96,7 96,5 96,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 72,3 72,1 72,2 71,8 97,3 97,2 96,9 98,1 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 51,6 51,4 50,9 50,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall 5,4 5,4 5,7 5,5 5,4 5,5 5,5 5,3 5,5 5,2 5,3 5,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,2 6,2 6,2 6,0
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 24,6 26,4 32,9 .. 37,3 37,4 38,0 .. 32,8 35,1 35,8 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 35,0 35,2 36,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 3,8 1,9 2,7 1,8 4,2 3,9 2,8 2,9 3,4 3,4 2,8 2,6 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,2 5,2 4,3 4,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 70,0 76,0 72,0 75,0 62,0 64,0 65,0 70,0 70,0 77,0 76,0 83,0 59,0 62,0 64,0 69,0 60,0 63,0 65,0 70,0 60,0 64,0 67,0 71,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 66,7 78,1 90,0 87,2 79,5 79,6 83,0 83,3 69,5 80,4 83,1 89,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 74,2 77,4 76,8 78,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,7 11,0 11,0 11,4 11,0 11,1 10,9 11,2 9,6 9,8 9,3 9,4 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 17,4 17,4 17,0 16,9
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 159 585 174 564 173 745 170 920 137 857 142 739 148 655 159 818 168 126 179 978 180 420 197 979 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 129 931 138 225 143 704 152 779
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 58,0 61,0 60,0 63,0 53,0 54,0 55,0 60,0 60,0 64,0 64,0 70,0 48,0 50,0 51,0 55,0 48,0 50,0 52,0 55,0 46,0 49,0 51,0 54,0
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.