KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 92,7 91,3 95,1 94,7 96,2 75,7 75,9 78,0 78,7 84,5 81,9 82,8 83,2 83,8 84,0 81,4 82,1 83,7 84,9 87,7 79,6 79,9 81,0 81,3 85,9 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 84,0 84,0 85,7 87,2 88,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,9 95,1 96,9 98,4 100,0 87,3 87,6 88,8 89,6 92,5 91,1 91,6 91,9 91,8 92,3 90,9 91,3 92,0 92,9 94,3 89,4 89,6 90,2 90,8 93,2 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 92,6 92,4 93,2 93,7 94,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,8 97,4 98,0 100,8 102,0 94,4 95,1 95,8 96,5 97,2 96,8 97,1 97,4 96,5 97,3 96,8 97,1 97,1 97,8 98,3 95,6 95,9 96,0 96,6 97,7 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 97,8 97,7 97,9 97,8 98,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 42,1 42,2 42,7 43,7 43,6 66,3 67,0 66,5 71,3 55,7 53,7 52,7 52,3 52,8 54,4 46,8 46,9 47,0 47,0 55,7 56,2 55,4 55,7 55,7 38,8 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 47,3 47,7 47,3 47,4 46,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 6,5 6,5 6,1 6,0 6,0 5,8 5,9 5,7 5,5 5,6 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 6,1 6,1 5,9 5,8 5,6 6,1 6,0 5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 44,3 42,0 40,3 41,5 39,8 36,6 38,0 39,2 39,1 43,4 36,3 36,7 37,2 38,9 43,0 39,6 40,4 42,7 44,0 43,9 38,7 38,5 41,6 41,3 42,1 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 36,8 37,5 39,4 39,5 40,8
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 3,2 4,7 5,7 8,0 7,1 3,7 3,8 4,1 5,1 3,6 2,9 3,1 3,0 3,3 3,5 3,1 3,7 3,9 4,6 3,8 3,3 2,7 2,8 3,4 3,9 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,7 4,0 4,0 4,5 4,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 61,9 66,5 71,4 73,1 77,9 66,9 68,9 77,0 80,5 75,6 62,0 65,4 69,5 74,3 74,2 63,6 66,4 72,2 79,3 78,1 65,8 68,8 74,0 76,0 78,1 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 67,9 70,6 75,7 78,8 77,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 84,4 82,1 90,9 84,1 94,3 82,1 80,7 85,1 81,0 85,6 76,0 79,6 82,4 82,6 82,7 76,0 78,5 81,9 80,3 87,0 75,8 76,2 79,3 80,8 86,5 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 78,5 80,3 84,7 84,0 85,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 20,5 19,5 18,8 18,2 18,0 13,1 13,3 13,8 13,1 13,6 16,2 16,0 15,8 16,2 14,8 16,2 16,1 16,0 13,9 12,4 13,8 13,6 13,9 14,8 14,5 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 14,3 14,0 13,8 13,7 13,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 143 852 147 326 152 954 161 891 173 172 131 884 137 861 154 171 170 098 166 432 130 500 136 827 145 547 155 399 162 287 133 537 141 304 151 878 165 033 177 607 132 514 139 810 152 291 157 055 165 255 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 141 873 148 793 159 536 169 554 173 617
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 52,1 54,5 59,1 59,9 61,7 55,1 56,7 63,9 66,5 61,6 51,4 53,1 56,7 60,6 59,8 51,9 53,8 58,4 63,2 63,1 53,7 55,5 59,8 61,6 59,8 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 55,1 56,7 60,6 63,5 61,8
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.