KOSTRA nøkkeltall

Stord - 4614 (Vestland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . . 50 47 48 49 47 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 . . . . 49
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . . 41 16 17 16 18 23 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 . . . . 16
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . . .. 100 .. 67 86 50 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 . . . . 60
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . . 100 16 18 31 26 36 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 . . . . 36
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . . 5 48 23 40 47 136 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 . . . . 185
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . . 175 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 . . . . 8 787
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . . 53 41 44 37 39 38 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 . . . . 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . . 19 22 21 18 21 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 . . . . 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . . 58 95 98 95 94 91 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 . . . . 92
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . . 2 201 164 180 205 179 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 . . . . 144
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . . 134 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 . . . . 4 419
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . . 100 98 95 92 94 92 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 . . . . 80
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . . 7 53 38 69 66 94 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 . . . . 507

Kontakt