KOSTRA nøkkeltall

Steinkjer - 5006 (Trøndelag - Trööndelage)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steinkjer Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 108 100 .. .. .. .. 101 97 98 98 98 99 97 98 98 98 99 . 98 97 95 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr . . . 2 802 2 915 .. .. .. 3 000 3 048 3 429 3 568 3 749 3 881 4 033 3 425 3 564 3 744 3 876 4 029 . 3 698 3 717 3 945 4 100
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,08 0,51 .. .. .. .. .. 0,66 0,66 0,67 0,70 0,67 0,67 0,67 0,68 0,71 0,68 . 0,60 0,59 0,53 0,48
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 .. .. .. .. .. 98,7 98,7 99,4 99,1 99,1 98,9 98,9 99,5 99,3 99,2 . 99,5 99,3 97,6 98,1
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . 24,8 24,8 .. .. .. .. .. 29,4 29,4 29,9 29,8 30,3 30,3 29,7 30,7 30,5 31,5 . 24,0 24,1 25,1 24,3

Kontakt