KOSTRA nøkkeltall

Steinkjer - 5006 (Trøndelag - Trööndelage)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steinkjer Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 12,1 8,0 . . . 8,7 9,2 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . 9,7 9,6 9,7 9,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 519 487 . . . 338 367 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . 318 319 319 386
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 4,40 4,80 . . . 4,99 5,02 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . 4,96 4,86 5,12 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 55 48 . . . 88 89 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . 105 100 106 113
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 528 526 . . . 521 594 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . 592 623 568 621
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 64 47 . . . 155 157 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . 184 194 185 189
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 108 119 . . . 94 137 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . 121 133 97 117
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt