KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -1,0 -0,9 9,3 0,2 3,6 3,6 2,5 3,5 -0,2 5,2 2,9 2,6 5,6 0,6 1,8 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,8 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,8 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -2,3 -1,7 0,3 0,0 0,2 2,1 1,4 1,6 1,1 -0,1 2,1 2,0 2,0 1,0 0,0 1,9 1,5 1,4 0,6 0,0 1,9 1,5 1,4 0,6 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -4,9 -10,7 -3,4 -4,6 2,4 21,1 21,9 23,0 20,0 28,4 20,9 20,8 24,9 25,3 20,3 29,6 27,4 28,8 30,3 19,7 29,6 27,4 28,8 30,3 19,7 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 80,8 82,6 66,2 .. .. 39,1 36,9 36,1 48,2 74,0 29,9 29,2 32,9 37,9 41,1 28,8 28,5 30,4 34,6 46,2 28,8 28,5 30,4 34,6 46,2 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 113,9 108,5 98,0 102,0 102,2 97,6 97,4 98,5 104,8 143,3 80,1 82,0 87,1 94,1 97,0 83,7 84,2 89,0 92,6 101,8 83,7 84,2 89,0 92,6 101,8 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 65 033 66 909 70 047 72 334 74 900 60 468 63 108 64 240 69 082 68 806 72 361 74 628 76 503 75 862 69 119 72 632 75 148 77 500 83 213 74 048 72 632 75 148 77 500 83 213 74 048 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,8 -9,5 1,0 1,5 3,1 9,0 9,3 11,1 11,7 14,5 10,2 9,9 13,3 13,0 10,3 12,7 9,9 11,8 15,1 11,4 12,7 9,9 11,8 15,1 11,4 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,7 10,6 7,7 4,2 10,7 13,9 12,1 12,3 14,5 25,3 14,3 14,8 16,4 19,6 9,9 15,1 13,1 14,6 17,1 15,3 15,1 13,1 14,6 17,1 15,3 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 22,5 34,4 40,2 -29,5 60,1 28,6 33,2 32,9 34,9 32,0 35,8 31,3 28,4 33,9 33,7 32,5 42,2 35,3 38,0 33,7 32,5 42,2 35,3 38,0 33,7 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0

Kontakt