KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. 45 45 50 43 50 49 50 50 .. 48 50 50 50 50 48 50 50 50 50 48 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 49 49 50 50 46 49 49 50 50 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 11 16 12 17 18 18 16 21 19 7 19 14 16 12 14 15 15 17 13 19 15 15 17 13 19 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 24 15 13 17 15 24 15 13 17 15
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 .. .. .. .. 100 140 100 100 .. 133 .. 56 67 80 67 33 33 70 33 67 33 33 70 33 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 80 100 80 100 50 80 100 80 100 50
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 100 .. .. .. 18 14 20 17 32 26 14 17 10 33 12 12 22 18 27 12 12 22 18 27 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 10 16 13 18 19 10 16 13 18 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 16 15 .. 2 0 98 81 94 148 15 80 61 74 35 109 89 38 72 85 90 89 38 72 85 90 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 169 87 113 85 127 169 87 113 85 127
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 71 82 69 59 73 3 775 3 860 3 629 2 873 1 379 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 51 45 50 26 23 36 26 35 38 36 43 27 40 34 36 32 30 36 34 31 32 30 36 34 31 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 37 36 44 35 42 37 36 44 35 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 22 23 18 22 18 16 13 18 17 16 16 15 26 19 14 12 18 19 20 17 12 18 19 20 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 22 36 21 19 16 22 36 21 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 2 .. .. 100 100 74 90 98 98 98 100 91 100 98 98 91 94 98 92 99 91 94 98 92 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 82 91 96 94 98 82 91 96 94 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 1 2 0 4 108 103 124 83 43 83 84 78 44 48 82 107 106 68 47 82 107 106 68 47 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 108 95 118 63 102 108 95 118 63 102
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 33 54 15 16 16 2 696 2 187 1 685 1 195 541 2 130 2 044 935 834 1 072 2 569 2 084 1 151 1 053 925 2 569 2 084 1 151 1 053 925 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 71 88 63 70 70 60 68 84 63 68 69 62 67 69 58 69 62 67 69 58 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 77 40 88 79 70 77 40 88 79 70
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 0 1 16 39 45 21 14 2 0 7 0 4 2 9 6 5 11 2 9 6 5 11 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 188 61 20 44 22 188 61 20 44 22

Kontakt