KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 131 160 166 201 124 9 964 130 148 168 78 137 133 144 159 100 123 121 137 149 99 123 121 137 149 99 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 128 123 146 151 109 128 123 146 151 109
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,00 1,18 1,25 1,35 0,84 0,89 0,89 0,96 0,96 0,62 0,98 0,92 0,99 0,99 0,64 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,80 0,81 0,91 0,87 0,63 0,80 0,81 0,91 0,87 0,63
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 95,5 97,1 98,6 100,0 100,0 97,7 96,5 96,9 97,9 99,0 98,0 96,7 98,0 98,3 95,8 98,4 97,2 97,4 97,8 96,8 98,4 97,2 97,4 97,8 96,8 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 205 209 201 222 221 13 646 186 200 208 146 526 160 172 170 153 286 195 198 184 148 286 195 198 184 148 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 185 162 173 172 160 185 162 173 172 160
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 96 97 99 98 99 91 92 92 89 99 96 91 89 83 87 93 88 89 94 90 93 88 89 94 90 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 85 85 85 86 85 85 85 85 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 5 0 3 8 7 14 9 2 4 4 2 6 2 4 4 2 6 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 3 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 2 1 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 2 5 1 0 1 1 1 4 3 6 5 0 3 3 6 5 0 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 96 97 99 98 99 96 97 96 97 100 98 97 94 96 98 98 97 97 96 98 98 97 97 96 98 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 95 95 96 97 97 95 95 96 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 10 7 4 4 2 8 6 8 4 0 2 0 8 4 1 5 6 6 9 3 5 6 6 9 3 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2

Kontakt