KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 123 2 142 2 142 2 052 2 852 2 862 2 910 2 808 2 759 3 463 3 050 3 065 3 136 3 267 2 819 3 117 3 187 3 240 3 268 3 255 3 117 3 187 3 240 3 268 3 255 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 2 942 2 995 3 119 3 165 3 258 2 942 2 995 3 119 3 165 3 258
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 48,7 51,9 53,3 46,5 45,4 29,3 30,5 28,8 31,1 32,5 34,5 36,2 38,1 35,0 33,2 31,5 35,1 35,8 36,8 35,5 31,5 35,1 35,8 36,8 35,5 38,0 39,0 40,0 40,8 41,5 38,1 39,0 39,8 40,7 41,1 40,2 42,4 45,7 42,8 41,4 40,2 42,4 45,7 42,8 41,4
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. .. .. .. 0 0 101 100 100 0 0 99 99 100 0 0 99 96 100 0 0 99 96 100 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 0 0 100 96 98 0 0 100 96 98
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. 0,0 0,0 0,0 484,7 478,1 487,6 438,5 471,2 479,0 470,2 485,7 520,5 514,8 452,6 442,4 450,4 447,1 506,0 452,6 442,4 450,4 447,1 506,0 448,5 440,6 436,2 444,5 471,2 433,0 425,8 420,4 427,0 448,6 402,5 383,1 391,4 436,2 481,3 402,5 383,1 391,4 436,2 481,3

Kontakt