KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,0 8,2 7,9 9,1 8,5 9,9 10,0 10,3 10,6 8,6 9,0 9,1 9,3 9,3 8,9 9,9 10,1 10,2 9,6 10,0 9,9 10,1 10,2 9,6 10,0 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 5 3 094 3 254 231 247 336 369 -176 242 279 296 409 274 269 351 329 362 492 269 351 329 362 492 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 485 294 208 426 328 485 294 208 426 328
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,35 8,30 8,55 8,22 8,34 0,09 7,65 7,46 7,22 9,04 8,14 8,42 8,76 7,78 7,54 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,91 6,48 6,26 6,04 6,07 5,91 6,48 6,26 6,04 6,07
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 33 47 55 70 72 8 875 87 85 109 67 92 89 88 78 89 76 70 75 84 72 76 70 75 84 72 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 101 88 92 111 101 101 88 92 111 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 445 581 544 592 533 43 665 588 634 710 450 534 537 564 627 532 536 533 567 589 542 536 533 567 589 542 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 527 488 557 570 547 527 488 557 570 547
Herav utgifter til renhold (kr) kr 114 154 123 144 150 10 151 163 176 199 136 160 168 173 184 164 156 162 161 168 163 156 162 161 168 163 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 135 124 132 136 140 135 124 132 136 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 131 160 166 201 124 9 964 130 148 168 78 137 133 144 159 100 123 121 137 149 99 123 121 137 149 99 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 128 123 146 151 109 128 123 146 151 109
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt