KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 22 154 23 678 21 930 23 052 22 389 8 571 9 025 9 633 11 088 11 432 6 725 6 621 6 926 8 592 8 698 11 420 13 229 12 709 11 399 10 611 11 420 13 229 12 709 11 399 10 611 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 7 862 8 968 9 056 9 288 8 986 7 862 8 968 9 056 9 288 8 986
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,3 5,3 8,0 6,7 10,0 4,9 5,4 5,3 5,5 6,6 4,7 4,6 4,5 4,7 5,2 5,9 5,7 5,9 6,0 5,9 5,9 5,7 5,9 6,0 5,9 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 5,4 5,4 5,1 5,4 6,2 5,4 5,4 5,1 5,4 6,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,3 6,6 10,0 6,5 9,3 5,0 5,8 5,9 6,0 5,7 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 6,5 6,2 6,6 6,3 5,7 6,5 6,2 6,6 6,3 5,7 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 7,5 8,3 9,4 8,8 7,9 4,5 4,8 5,0 5,1 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 5,7 5,8 5,9 5,7 5,3 5,7 5,8 5,9 5,7 5,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 74 734 66 652 65 551 92 135 67 014 53 128 54 367 59 265 58 550 65 143 49 193 48 096 56 078 88 181 90 459 64 030 62 674 71 257 75 104 66 063 64 030 62 674 71 257 75 104 66 063 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 55 418 53 532 60 334 68 703 69 852 55 418 53 532 60 334 68 703 69 852
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 57 947 57 550 46 429 1 074 14 500 46 682 45 994 51 179 44 022 47 457 27 147 33 679 21 081 35 625 43 819 47 702 33 141 42 619 36 656 46 913 47 702 33 141 42 619 36 656 46 913 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 39 515 36 273 40 572 46 828 48 181 39 515 36 273 40 572 46 828 48 181
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 387 778 378 607 328 556 373 520 364 704 415 518 406 679 449 070 413 479 406 123 329 736 349 162 421 449 429 384 396 244 359 390 456 683 418 657 436 321 373 091 359 390 456 683 418 657 436 321 373 091 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 328 648 349 893 366 760 341 645 356 688 328 648 349 893 366 760 341 645 356 688
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 15,2 15,7 : 17,2 16,4 18,5 19,4 18,9 18,2 16,4 14,9 15,8 16,6 16,9 17,1 15,3 15,9 15,9 13,7 14,6 15,3 15,9 15,9 13,7 14,6 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 16,9 18,2 17,1 16,1 15,8 16,9 18,2 17,1 16,1 15,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 75 30 69 60 42 80 77 82 83 86 85 86 86 85 91 77 76 79 82 90 77 76 79 82 90 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 75 81 77 76 83 75 81 77 76 83

Kontakt