KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,1 4,1 3,5 4,1 4,3 3,9 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,8 1,4 1,1 1,4 1,5 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,5 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 741 3 645 3 742 2 684 2 895 2 972 2 972
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 861 1 667 1 676 1 212 1 303 1 422 1 422
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 3 543 839 1 124 1 238 478 478
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 461 450 570 310 322 318 318
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 0,6 2,4 2,2 3,2 3,2 3,4 3,4
Utlån per innbygger (antall) antall 1,0 2,5 2,2 2,4 2,3 2,0 2,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 27,0 23,8 22,9 13,3 12,8 12,9 12,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 10,8 17,0 16,1 16,6 18,1 16,7 16,7
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt