KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 57,0 45,6 152,0 42,8 44,4 67,9 53,9 69,4 61,4 56,8 23,9 22,0 21,0 71,3 61,9 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 51,0 50,8 53,0 54,9 52,2 51,0 50,8 53,0 54,9 52,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 177,6 323,3 250,2 311,6 476,6 167,9 171,4 179,7 187,1 191,9 117,5 122,4 128,3 188,9 189,5 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 150,5 151,3 161,7 159,1 157,5 150,5 151,3 161,7 159,1 157,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,5 4,5 4,3 3,8 4,3 6,3 6,2 4,8 4,3 4,5 20,9 19,5 18,8 4,1 3,6 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 5,1 4,6 4,3 4,0 4,1 5,1 4,6 4,3 4,0 4,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,2 6,3 6,2 8,1 6,9 10,3 10,1 10,0 9,6 10,1 7,6 7,3 6,9 10,1 10,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 9,6 9,9 9,7 9,5 9,4 9,6 9,9 9,7 9,5 9,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 74,2 83,3 77,3 47,6 65,0 72,1 70,4 71,6 70,1 71,6 79,4 79,8 80,4 69,0 65,4 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 66,7 68,4 73,1 68,6 69,2 66,7 68,4 73,1 68,6 69,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 64,5 77,8 65,0 : 52,4 66,1 64,4 64,6 63,5 64,7 77,6 76,1 74,8 61,7 57,3 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 65,2 63,7 65,4 64,0 64,7 65,2 63,7 65,4 64,0 64,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 9,0 8,6 8,0 7,2 7,1 10,5 10,4 9,7 10,7 10,6 20,1 18,8 17,5 9,3 9,2 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 13,9 13,9 13,8 13,6 13,4 13,9 13,9 13,8 13,6 13,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,2 41,9 40,4 42,6 42,8 40,8 41,6 41,5 42,5 42,3 41,8 42,0 43,3 43,3 43,3 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,2 41,5 41,5 42,9 43,1 41,2 41,5 41,5 42,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,5 25,0 26,9 26,1 25,4 20,9 20,7 20,2 20,9 21,4 18,3 18,5 18,8 19,9 20,2 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 21,7 22,1 21,9 21,0 21,4 21,7 22,1 21,9 21,0 21,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 196 041,8 224 643,2 233 940,9 248 350,3 302 900,6 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 177 191,3 111 149,5 116 641,1 124 079,0 194 970,4 217 786,1 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 144 801,4 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 144 801,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt