KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 740 1 862 1 911 2 259 2 117 2 061 2 337 2 459 2 145 2 302 784 762 800 2 426 2 699 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 429 1 556 1 657 1 670 1 802 1 429 1 556 1 657 1 670 1 802
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 594 1 685 1 641 2 036 1 920 1 690 1 886 2 031 1 649 1 773 678 653 680 1 955 2 104 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 1 149 1 269 1 326 1 344 1 485 1 149 1 269 1 326 1 344 1 485
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 146 177 271 223 197 372 451 428 496 529 106 108 120 471 595 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 280 287 331 326 317 280 287 331 326 317
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 257 1 351 1 346 1 585 1 571 1 545 1 778 1 832 1 519 1 651 604 576 622 1 818 2 033 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 1 022 1 133 1 180 1 133 1 252 1 022 1 133 1 180 1 133 1 252
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -22 -5 125 32 -6 62 96 65 103 96 55 59 64 59 110 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 94 84 106 83 69 94 84 106 83 69
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 279 1 355 1 221 1 553 1 578 1 483 1 681 1 767 1 416 1 555 549 517 558 1 760 1 922 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 928 1 048 1 074 1 050 1 184 928 1 048 1 074 1 050 1 184
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,74 0,75 0,74 0,70 0,71 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,66 0,75 0,67 0,80 0,87 0,66 0,75 0,67 0,80 0,87
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,22 0,24 0,23 0,19 0,20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,26 0,30 0,28 0,32 0,32 0,26 0,30 0,28 0,32 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,40 0,45 0,39 0,48 0,55 0,40 0,45 0,39 0,48 0,55
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 1 2 2 79 70 81 62 66 368 379 362 30 40 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 173 197 183 132 133 173 197 183 132 133
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 3 3 12 4 1 428 335 393 267 246 1 400 271 46 470 180 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 659 549 691 689 469 659 549 691 689 469

Kontakt