KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 64 62 73 68 68 2 922 2 833 3 073 3 056 2 897 12 902 13 029 13 060 1 857 1 908 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 6 983 7 000 6 927 6 589 6 391 6 983 7 000 6 927 6 589 6 391
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 32 31 38 36 36 39 39 39 34 33 19 19 19 41 43 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 29 29 29 27 27 29 29 29 27 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 27 27 37 40 40 48 47 50 52 55 16 15 16 53 57 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 52 53 54 54 59 52 53 54 54 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 103 12 096 9 996 662 83 2 411 2 383 2 679 1 319 1 729 1 793 1 391 652 3 493 1 958 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 455 1 254 1 181 1 098 1 275 1 455 1 254 1 181 1 098 1 275
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 2 519 4 000 3 138 2 639 2 375 8 273 9 471 7 918 9 553 11 727 14 031 14 886 15 629 7 945 7 814 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 8 277 7 661 8 016 8 950 8 014 8 277 7 661 8 016 8 950 8 014
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 83 77 26 65 14 34 31 18 15 17 61 53 61 23 20 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 23 21 23 25 27 23 21 23 25 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 11 8 5 3 8 874 812 968 24 27 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 138 109 106 120 155 138 109 106 120 155
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,0 : : : : 2,6 2,8 2,9 1,3 1,9 0,8 0,8 0,7 2,3 2,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 7,1 4,6 5,2 5,2 3,7 9,8 8,5 10,5 8,6 8,3 25,0 22,9 21,6 8,3 7,5 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 14,6 12,4 10,9 11,7 11,0 14,6 12,4 10,9 11,7 11,0

Kontakt