KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal (-2019) Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,4 4,3 -0,2 0,0 . 4,2 2,7 1,4 1,4 2,0 4,1 3,8 1,6 -0,2 2,5 4,1 3,8 1,6 -0,2 2,5 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 4,2 3,1 1,2 0,6 .
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,0 2,3 0,7 0,4 . 2,4 1,8 1,3 1,0 0,0 2,4 2,0 1,0 0,4 0,0 2,4 2,0 1,0 0,4 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 1,8 1,6 0,9 0,5 .
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,0 23,2 16,7 15,0 . 24,5 24,1 23,5 18,2 20,1 20,9 21,2 21,6 18,6 22,8 20,9 21,2 21,6 18,6 22,8 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 25,6 24,8 23,7 21,2 .
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 37,3 33,1 52,5 70,3 . 42,8 45,5 49,9 57,5 56,7 50,9 52,7 54,7 58,5 64,3 50,9 52,7 54,7 58,5 64,3 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 30,8 32,3 41,4 46,4 .
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 80,4 86,7 104,1 121,8 . 105,6 109,9 114,7 121,5 124,6 111,3 114,1 120,2 121,1 122,2 111,3 114,1 120,2 121,1 122,2 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 96,2 98,3 105,3 108,6 .
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 50 604 51 743 53 239 54 974 . 49 315 50 737 52 283 54 708 57 824 50 236 51 409 53 000 56 230 64 566 50 236 51 409 53 000 56 230 64 566 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 52 443 54 184 55 664 57 630 .
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,9 10,8 10,6 10,8 . 13,4 14,4 14,2 12,2 10,4 10,4 11,1 11,1 10,8 10,2 10,4 11,1 11,1 10,8 10,2 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 14,1 15,2 15,9 14,5 .
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,3 7,1 41,2 31,8 . 19,1 18,1 18,1 16,6 17,3 20,2 18,8 16,3 19,9 15,3 20,2 18,8 16,3 19,9 15,3 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 13,8 15,1 15,9 16,1 .
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent -8,6 23,7 30,0 14,4 . 31,1 34,1 31,9 34,4 38,8 34,5 33,7 36,1 27,2 26,4 34,5 33,7 36,1 27,2 26,4 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 19,8 25,2 28,4 31,3 .

Kontakt