KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 165 175 182 0 186 99 107 108 127 120 106 112 113 126 144 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 114 127 135 156 147 114 127 135 156 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,99 1,00 1,00 0,92 0,91 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 99,4 99,4 99,0 96,7 91,9 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 235 200 186 0 188 146 152 141 151 132 143 142 147 147 169 143 142 147 147 169 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 177 190 183 181 169 177 190 183 181 169
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 66 73 81 73 67 85 83 81 81 86 91 90 89 87 87 91 90 89 87 87 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 67 66 66 64 62 67 66 66 64 62
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 33 26 19 24 30 12 12 12 12 7 4 5 5 7 9 4 5 5 7 9 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 28 30 30 31 34 28 30 30 31 34
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 0 4 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 100 96 97 95 94 94 95 97 97 96 97 96 97 97 96 97 96 97 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 91 91 92 91 94 91 91 92 91 94
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 2 1 9 8 5 7 6 5 5 5 6 4 5 5 5 6 4 5 5 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 8 9 7 7 5 8 9 7 7 5

Kontakt