KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal (-2019) Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 175 182 0 186 . 107 108 127 120 95 112 113 126 144 113 112 113 126 144 113 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 127 135 156 147 .
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,00 1,00 0,92 0,91 . 0,68 0,68 0,74 0,69 0,53 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,79 0,81 0,87 0,84 .
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 99,4 99,0 96,7 91,9 . 95,3 95,3 95,0 96,0 97,2 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 94,5 93,6 93,4 95,0 .
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 200 186 0 188 . 152 141 151 132 150 142 147 147 169 162 142 147 147 169 162 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 190 183 181 169 .
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 73 81 73 67 . 83 81 81 86 89 90 89 87 87 83 90 89 87 87 83 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 66 66 64 62 .
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 26 19 24 30 . 12 12 12 7 7 5 5 7 9 15 5 5 7 9 15 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 30 30 31 34 .
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 4 3 . 2 2 1 2 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 3 3 2 2 .
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 2 4 5 5 3 3 4 3 2 1 3 4 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 .
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 100 96 97 . 94 94 95 97 98 96 97 96 97 95 96 97 96 97 95 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 91 92 91 94 .
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 2 1 9 8 . 7 6 5 5 3 6 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 9 7 7 5 .

Kontakt