KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal (-2019) Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 57,0 50,1 42,9 59,5 . 45,6 50,2 46,0 41,8 39,1 47,2 43,4 46,1 44,4 59,2 47,2 43,4 46,1 44,4 59,2 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 58,4 50,9 45,9 44,4 .
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 155,7 186,4 221,6 129,5 . 122,3 130,6 132,8 136,8 138,2 127,0 135,0 136,6 132,5 164,8 127,0 135,0 136,6 132,5 164,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 133,1 137,4 147,3 148,9 .
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 0,5 1,4 1,9 2,9 . 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 3,7 3,9 3,5 3,6 4,2 3,7 3,9 3,5 3,6 4,2 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,7 4,8 5,0 5,0 .
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,2 7,2 6,9 6,8 . 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,7 7,8 7,9 8,2 9,1 7,7 7,8 7,9 8,2 9,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,3 7,6 7,4 7,2 .
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 64,3 67,1 66,2 61,5 . 70,4 70,7 72,2 74,6 71,1 71,4 73,6 73,3 72,4 66,8 71,4 73,6 73,3 72,4 66,8 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,7 72,0 75,5 74,4 .
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 53,0 67,1 58,4 56,6 . 66,2 66,9 67,7 66,8 66,5 71,1 69,9 70,4 65,6 62,5 71,1 69,9 70,4 65,6 62,5 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 65,6 67,7 67,8 68,0 .
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 14,1 16,4 16,2 16,9 . 17,1 17,4 17,2 16,6 16,0 17,2 17,1 17,2 15,8 14,2 17,2 17,1 17,2 15,8 14,2 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 15,3 15,8 15,5 .
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,4 41,5 40,0 39,4 . 41,1 40,9 41,6 41,7 42,2 41,0 41,5 41,8 41,4 41,7 41,0 41,5 41,8 41,4 41,7 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 40,4 40,7 41,4 41,3 .
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,7 24,3 23,7 23,9 . 26,3 25,7 25,7 25,9 24,6 25,9 25,6 25,3 23,5 22,0 25,9 25,6 25,3 23,5 22,0 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,2 21,7 21,4 21,5 .
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 119 080,7 125 630,4 130 095,9 128 703,3 . 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 109 174,0 113 324,1 118 467,3 124 900,0 .
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt