KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal (-2019) Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Hedmark (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 963 1 016 1 119 1 057 . 859 922 987 1 004 1 259 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 249 1 308 1 308 1 253 .
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 756 673 733 751 . 667 723 772 790 1 027 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 958 1 014 986 913 .
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 206 342 387 306 . 192 199 215 214 231 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 291 293 322 340 .
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 700 752 830 773 . 563 616 674 702 816 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 777 801 889 871 .
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -20 115 147 71 . 29 34 43 34 44 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 85 70 90 104 .
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 719 636 683 703 . 534 582 631 668 772 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 692 730 799 768 .
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,46 0,46 0,46 . .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,65 0,66 0,67 0,66 .
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,40 0,40 0,40 0,40 . .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,34 0,34 0,34 0,34 .
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 . .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,31 0,32 0,33 0,32 .
Antall bygningsbranner (antall) antall 6 4 5 7 . 202 228 219 182 317 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 129 113 155 159 .
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 16 13 18 10 . 622 490 577 452 1 019 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 520 415 288 220 .

Kontakt