KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 3415 (Innlandet)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 016 1 449 1 213 1 382 1 267 1 306 1 401 1 153 1 242 1 292 1 309 1 383 1 106 1 180 1 228 1 262 1 330 . . . 1 497 1 603
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 733 1 015 1 037 1 069 982 1 023 1 117 929 993 1 036 1 053 1 106 897 950 990 1 026 1 074 . . . 1 118 1 190
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 283 435 176 313 285 283 284 224 248 255 256 277 209 230 238 236 257 . . . 379 414
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 729 1 147 928 1 045 971 913 1 018 822 889 919 893 985 794 849 880 874 945 . . . 931 1 021
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 45 190 -44 59 30 51 59 57 71 65 65 80 56 69 65 64 79 . . . 47 61
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 684 957 972 986 940 863 958 765 818 853 829 905 738 780 815 809 867 . . . 884 961
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,46 0,48 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,75 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,73 0,70
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,40 0,33 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,38 0,37
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,06 0,15 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,35 0,33
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 6 11 44 67 40 159 161 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 256 262
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 1 5 151 126 137 353 242 9 745 9 041 8 137 7 295 5 445 11 145 9 312 8 183 7 444 5 676 . . . 752 529

Kontakt