KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 7 901 7 866 7 884 7 879 7 905 391 602 397 024 390 275 397 411 396 325 299 281 301 645 303 481 304 392 205 477 299 281 301 645 303 481 304 392 205 477 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 195 356 196 190 196 966 197 406 197 920 195 356 196 190 196 966 197 406 197 920
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,4 7,6 8,8 8,4 9,6 10,8 10,7 10,3 10,0 9,9 11,6 11,3 10,9 10,3 9,4 11,6 11,3 10,9 10,3 9,4 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 8,5 8,6 8,5 8,2 8,1 8,5 8,6 8,5 8,2 8,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,5 13,2 10,0 10,4 12,3 7,2 7,2 7,0 7,1 6,7 6,9 6,8 6,9 7,2 8,4 6,9 6,8 6,9 7,2 8,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 10,8 11,0 10,6 11,0 10,5 10,8 11,0 10,6 11,0 10,5
Netto innflytting (antall)1 antall 126 12 28 11 46 3 328 4 063 4 031 2 779 2 561 1 704 1 001 611 -47 556 1 704 1 001 611 -47 556 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 634 1 312 1 169 970 975 634 1 312 1 169 970 975
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 13,2 13,2 13,5 13,4 13,2 11,5 11,1 11,5 11,3 11,1 10,4 10,4 10,4 10,4 10,9 10,4 10,4 10,4 10,4 10,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,3 12,2 12,0 12,0 11,9 12,3 12,2 12,0 12,0 11,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 68,9 71,4 71,7 69,1 64,8 62,3 59,8 61,3 59,8 59,1 62,7 61,4 66,6 60,3 61,9 62,7 61,4 66,6 60,3 61,9 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 65,7 65,5 64,8 64,3 64,3 65,7 65,5 64,8 64,3 64,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,6 1,5 1,2 1,2 0,9 1,8 1,7 1,4 1,3 1,4 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 7,2 7,7 8,7 9,0 9,5 13,4 13,7 18,5 19,4 20,5 11,4 11,9 14,3 15,4 23,6 11,4 11,9 14,3 15,4 23,6 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 9,7 10,2 10,8 11,2 11,7 9,7 10,2 10,8 11,2 11,7
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,60 1,61 1,59 1,52 1,48 1,80 1,72 .. .. .. 1,80 1,77 .. .. .. 1,80 1,77 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,60 1,61 .. .. .. 1,60 1,61 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt