KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 401 7 695 7 897 8 558 8 719 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 699 8 155 8 505 9 091 8 961 7 699 8 155 8 505 9 091 8 961
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 5,7 6,0 7,1 6,8 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,2 5,2 5,6 5,1 5,5 5,2 5,2 5,6 5,1 5,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 5,9 6,8 6,7 7,5 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 3,7 4,5 5,4 5,5 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 70 559 73 016 68 862 66 278 64 465 36 692 39 524 41 690 47 001 48 649 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 41 285 44 612 47 005 53 936 56 316 41 285 44 612 47 005 53 936 56 316
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 63 233 45 405 42 250 20 378 40 931 31 025 29 624 31 830 32 704 31 648 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 48 548 48 480 68 886 52 723 50 599 48 548 48 480 68 886 52 723 50 599
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 609 935 596 867 544 800 681 964 557 194 389 699 390 348 398 760 423 993 421 015 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 414 043 421 365 390 196 443 036 430 127 414 043 421 365 390 196 443 036 430 127
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,1 19,4 24,2 24,0 26,5 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 21,0 19,1 20,5 20,1 18,9 21,0 19,1 20,5 20,1 18,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 95 95 96 91 93 84 88 90 89 90 85 85 91 91 93 85 85 91 91 93 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 81 82 87 88 92 81 82 87 88 92

Kontakt