KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 3415 (Innlandet)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 8 204 8 394 7 180 7 567 9 448 7 871 8 219 7 978 8 318 8 391 8 059 8 313 7 972 8 384 8 370 8 082 8 375 . . . 9 547 8 837
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,3 5,6 4,8 4,4 5,2 4,7 4,1 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 5,1 5,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 6,2 4,7 5,2 5,1 5,4 4,9 4,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 5,2 5,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 5,5 .. 4,4 4,5 4,9 4,2 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 4,2 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 67 862 83 916 54 010 58 396 56 243 58 854 67 626 46 496 49 927 54 773 55 624 63 731 47 588 51 176 56 100 57 131 66 004 . . . 72 500 72 510
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 35 149 54 055 27 663 35 526 35 381 37 711 42 864 38 055 39 375 41 826 44 295 47 850 38 052 39 442 42 142 44 904 49 391 . . . 60 607 52 962
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 626 593 533 714 328 434 364 084 408 014 453 387 439 111 432 705 447 044 447 964 436 680 433 426 430 457 445 112 444 837 435 293 430 734 . . . 507 941 458 559
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 25,0 18,3 23,2 21,4 20,8 18,1 18,3 19,9 18,9 18,6 17,5 16,3 19,6 18,7 18,3 17,3 16,0 . . . 16,6 15,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 96 94 79 81 88 88 86 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 85 86
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 7 500 7 735 6 648 7 016 8 682 7 297 7 628 7 313 7 622 7 681 7 379 7 617 7 284 7 656 7 633 7 372 7 647 . . . 8 706 8 074
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 4,2 .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,7

Kontakt