KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,1 4,7 3,5 0,7 2,0 3,4 3,0 1,9 2,9 3,7 6,3 3,8 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,4 3,7 2,7 1,0
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,4 2,9 2,5 1,5 1,4 2,3 1,8 1,8 1,9 2,7 1,6 2,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,3 1,6 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 22,9 20,3 22,1 25,5 14,9 17,4 19,1 19,5 36,4 35,6 35,5 40,9 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 21,5 23,0 24,9 23,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,6 23,7 21,1 28,3 39,0 40,2 39,2 40,0 16,5 15,4 11,3 8,7 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 21,4 28,3 28,7 34,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 77,5 72,9 71,9 81,6 93,4 93,2 92,7 95,2 73,8 74,3 69,4 70,2 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 85,3 88,0 93,1 99,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 61 775 64 742 66 426 68 330 56 285 58 873 61 096 62 753 70 313 73 537 76 261 80 588 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 50 366 52 589 54 229 55 802
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,9 8,5 12,2 14,0 5,8 6,5 7,8 9,1 15,3 15,0 14,2 19,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 7,4 8,0 10,1 10,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,6 10,7 4,3 17,4 12,3 12,0 11,2 11,5 11,7 13,2 11,1 14,9 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 14,0 13,5 13,5 17,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 46,4 45,0 19,4 45,4 19,9 21,8 24,1 23,2 44,8 37,5 37,7 45,4 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 23,3 14,0 13,8 23,7

Kontakt