KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,1 4,7 3,5 0,7 3,5 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,9 3,7 6,3 3,8 -1,4 2,0 2,9 2,6 5,6 0,7 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,4 3,7 2,7 1,0 0,6 2,4 3,7 2,7 1,0 0,6
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,4 2,9 2,5 1,5 1,9 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,9 2,7 1,6 2,2 1,3 1,9 2,1 2,0 2,0 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,4 2,3 1,6 0,9 1,0 1,4 2,3 1,6 0,9 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 22,9 20,3 22,1 25,5 11,9 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 36,4 35,6 35,5 40,9 23,6 19,6 20,9 20,8 24,9 26,1 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 21,5 23,0 24,9 23,7 22,6 21,5 23,0 24,9 23,7 22,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,6 23,7 21,1 28,3 44,1 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 16,8 15,9 11,6 9,2 25,9 26,8 29,9 29,2 32,9 37,0 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 21,7 28,5 28,9 34,4 44,8 21,7 28,5 28,9 34,4 44,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 77,5 72,9 71,9 81,6 85,5 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 73,8 74,3 69,4 70,2 90,4 79,2 80,1 82,0 87,1 93,9 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 85,3 88,0 93,1 99,5 108,9 85,3 88,0 93,1 99,5 108,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 61 775 64 742 66 426 68 330 72 474 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 70 313 73 537 76 261 80 588 77 371 69 568 72 361 74 628 76 503 75 677 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 50 366 52 589 54 229 55 802 57 983 50 366 52 589 54 229 55 802 57 983
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,6 11,8 14,7 15,0 12,8 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 15,4 17,6 14,7 20,9 13,0 7,4 10,2 9,9 13,3 12,6 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 8,5 10,2 11,6 11,6 11,1 8,5 10,2 11,6 11,6 11,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,6 10,7 4,3 17,4 29,0 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 11,7 13,2 11,1 14,9 24,7 12,4 14,3 14,8 16,4 18,8 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 14,0 13,5 13,5 17,8 18,9 14,0 13,5 13,5 17,8 18,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 46,4 45,0 19,4 45,4 35,0 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 48,9 40,6 43,6 50,0 40,9 41,9 35,8 31,3 28,4 32,0 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 30,3 25,5 28,1 35,0 29,1 30,3 25,5 28,1 35,0 29,1

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt