KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunalt avløp

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 81 56 69 66 73 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92 0 0 0 0 91 0 0 0 0 85 97 99 100 97 94 97 99 100 97 94 0 0 0 0 102 0 0 0 0 102
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 374 5 563 5 910 5 910 6 220 4 192 4 270 4 359 4 433 4 645 4 192 4 270 4 359 4 433 4 645 3 459 3 551 3 442 3 476 3 814 3 903 4 059 4 026 4 026 4 218 3 762 3 823 3 923 3 930 4 142 3 759 3 819 3 920 3 927 4 139 4 934 4 941 4 998 4 998 5 091 4 934 4 941 4 998 4 998 5 091
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,91 0,17 0,16 1,01 0,93 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,41 0,39 0,38 0,49 0,47 0,41 0,39 0,38 0,49 0,47
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. .. .. 75,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 72,0 49,3 64,9 45,4 49,3 72,0 49,3 64,9 45,4 49,3

Kontakt