KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 95 88 83 96 90 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92 0 0 0 0 85 0 0 0 0 88 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 104 0 0 0 0 104
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 4 234 4 381 4 590 4 900 4 900 3 862 3 923 4 064 4 419 4 419 3 862 3 923 4 064 4 419 4 419 3 896 4 008 3 884 4 141 4 141 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 792 3 831 3 974 4 197 4 197 3 792 3 831 3 974 4 197 4 197
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. 0,23 0,38 1,04 0,91 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,50 0,46 0,61 0,71 0,85 0,50 0,46 0,61 0,71 0,85
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 99,9 100,0 95,6 98,0 99,7 99,9 100,0 95,6 98,0 99,7
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 27,4 27,8 27,7 27,9 28,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 36,7 35,0 35,7 37,9 38,8 36,7 35,0 35,7 37,9 38,8

Kontakt