KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 167 2 232 2 300 2 392 2 392 2 467 2 514 2 580 2 690 2 690 2 467 2 514 2 580 2 690 2 690 3 049 3 046 2 943 3 074 3 074 3 050 3 065 3 121 3 267 3 267 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 068 2 136 2 213 2 278 2 278
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 31,6 31,7 30,0 28,7 29,5 33,9 34,5 34,4 35,0 33,3 33,9 34,5 34,4 35,0 33,3 36,4 40,3 39,4 38,5 35,8 34,5 34,5 36,2 38,3 35,0 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 43,3 42,8 41,4 45,3 44,7
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. .. .. .. 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 495,1 502,8 504,4 493,4 503,2 495,1 502,8 504,4 493,4 503,2 464,1 455,3 458,8 428,2 491,3 476,2 479,0 470,2 486,3 520,5 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 491,7 507,7 528,0 550,1 577,5

Kontakt