KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 33 713 37 177 39 750 43 623 45 192 29 066 30 723 32 209 34 569 37 041 29 066 30 723 32 209 34 569 37 041 34 358 35 871 37 623 41 531 40 089 37 828 39 274 40 895 44 056 43 363 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 27 141 28 799 29 798 32 094 33 654 27 141 28 799 29 798 32 094 33 654
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 545,5 559,9 552,4 575,4 574,6 369,8 369,2 376,4 387,9 394,1 369,8 369,2 376,4 387,9 394,1 414,4 402,5 412,9 437,6 407,2 460,8 467,2 478,3 485,7 462,7 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 345,7 349,6 349,4 359,1 361,0 345,7 349,6 349,4 359,1 361,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 35,4 36,7 37,8 37,5 39,1 32,9 33,4 33,1 34,1 34,9 32,9 33,4 33,1 34,1 34,9 32,5 32,2 32,5 31,9 31,6 34,5 34,3 34,2 34,7 35,1 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 34,4 35,3 34,7 35,5 35,9 34,4 35,3 34,7 35,5 35,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 73,5 72,2 70,1 68,0 70,1 78,3 79,2 79,1 78,4 79,0 78,3 79,2 79,1 78,4 79,0 77,2 79,8 77,7 77,7 78,8 75,8 76,6 75,5 74,9 79,7 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 78,5 78,4 78,6 78,5 79,0 78,5 78,4 78,6 78,5 79,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,54 0,58 0,56 0,54 0,57 0,51 0,50 0,51 0,52 0,54 0,51 0,50 0,51 0,52 0,54 0,55 0,53 0,54 0,63 0,61 0,57 0,59 0,59 0,60 0,52 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,51 0,52 0,50 0,50 .. 0,51 0,52 0,50 0,50 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 39,8 40,1 40,0 38,3 36,8 38,0 38,0 37,0 36,2 35,0 38,0 38,0 37,0 36,2 35,0 36,4 36,2 34,3 30,8 28,1 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 34,8 34,4 34,5 34,6 .. 34,8 34,4 34,5 34,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 51,4 48,0 44,4 41,7 41,2 41,2 42,1 43,1 27,3 42,4 41,2 42,1 43,1 27,3 42,4 38,8 39,2 39,9 23,1 45,3 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 43,9 45,1 45,8 45,2 .. 43,9 45,1 45,8 45,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,6 15,3 12,5 12,9 12,0 13,7 14,6 13,4 12,7 12,6 13,7 14,6 13,4 12,7 12,6 16,2 9,1 17,5 16,4 15,0 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 12,4 12,2 11,1 10,7 10,5 12,4 12,2 11,1 10,7 10,5
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 84,5 82,9 86,8 87,0 100,0 89,3 90,3 91,3 94,5 93,5 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 82,0 82,7 84,1 85,8 88,0 82,0 82,7 84,1 85,8 88,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 695 3 434 3 474 3 440 3 682 3 019 3 178 3 330 3 581 3 852 3 019 3 178 3 330 3 581 3 852 3 083 3 174 3 383 3 460 4 402 3 005 3 128 3 245 3 644 4 086 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 159 3 403 3 588 3 912 4 099 3 159 3 403 3 588 3 912 4 099
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 3,9 3,4 3,2 3,1 4,8 3,9 3,4 3,2 3,1 4,8
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,44 0,41 0,43 0,30 0,42 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,40 0,72 0,38 0,43 0,55 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,61 0,65 0,66 0,68 0,61 0,61 0,65 0,66 0,68 0,61
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 1,23 1,25 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,00 0,00 0,00 0,85 0,64 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,70 0,76 0,77 0,77 0,71 0,70 0,76 0,77 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,9 6,9 6,6 6,5 6,7 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,6 5,7 5,8 5,7 5,7 5,8 6,1 6,1 6,2 6,0 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1 5,0 5,3 5,4 5,0 5,1 5,0 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,2 7,3 7,3 7,4 10,8 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 13,6 13,7 13,8 15,0 13,5 16,2 16,5 16,5 16,8 16,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 11,9 12,1 12,4 12,7 12,8 11,9 12,1 12,4 12,7 12,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,4 13,5 12,6 12,7 11,8 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 11,1 11,1 11,2 12,2 11,2 11,1 11,5 11,6 12,7 12,3 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 11,3 11,3 11,8 11,8 11,7 11,3 11,3 11,8 11,8 11,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 43,5 47,6 60,4 44,4 51,0 41,9 44,6 46,0 50,0 50,4 41,9 44,6 46,0 50,0 50,4 36,6 40,0 38,4 46,4 47,7 41,9 40,8 40,1 45,7 52,6 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 38,7 39,7 43,1 45,8 48,9 38,7 39,7 43,1 45,8 48,9
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 90,9 100,0 100,0 100,0 95,2 101,1 97,3 92,4 94,0 92,7 101,1 97,3 92,4 94,0 92,7 94,8 86,5 85,8 103,5 92,8 92,3 94,5 95,3 90,3 92,6 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 95,1 98,6 94,3 97,8 96,9 95,1 98,6 94,3 97,8 96,9
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt