KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 128,3 84,2 47,3 69,0 52,9 53,1 55,3 51,8 97,0 68,2 73,0 55,6 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 43,9 47,4 43,4 44,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 126,0 178,9 220,6 163,0 136,2 133,6 142,6 143,4 153,9 155,3 174,5 156,6 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 136,1 136,1 139,2 148,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 1,1 3,7 3,2 2,4 3,5 4,2 4,3 4,1 2,8 2,6 2,7 2,4 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 5,3 6,0 6,0 5,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 13,6 13,5 10,9 11,5 8,9 8,7 8,5 8,7 8,8 8,5 8,5 9,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,5 7,4 6,9 6,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : 71,4 83,3 57,1 67,2 70,9 70,8 72,1 61,2 64,2 71,8 71,6 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 67,9 71,5 72,8 73,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 71,9 61,1 84,2 75,0 67,4 67,1 69,4 68,8 69,0 64,2 66,7 72,3 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 70,9 66,0 67,1 68,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 11,7 11,3 12,0 11,6 14,1 13,9 13,7 13,5 13,0 12,1 12,0 11,4 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 15,3 15,3 14,9 15,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,2 40,8 38,5 40,3 40,2 40,6 41,0 41,0 40,9 41,3 41,0 41,8 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,2 40,7 41,2 41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,5 22,8 21,5 22,2 23,8 23,4 22,9 22,7 22,9 22,1 22,4 21,0 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 23,6 22,9 22,3 22,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 126 450,4 141 027,4 132 816,3 147 833,8 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 133 698,5 139 868,5 148 533,2 159 212,2 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 114 143,6 115 609,3 119 657,4 124 934,2
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt