KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,5 7,7 7,8 8,2 9,1 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,6 8,5 8,8 9,0 9,9 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 512 554 666 600 869 192 220 248 253 261 192 220 248 253 261 136 92 152 202 272 206 242 279 296 409 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 213 265 307 311 327 213 265 307 311 327
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,55 6,61 6,63 7,41 6,78 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 8,02 8,43 8,25 8,55 9,40 8,05 8,14 8,42 8,76 7,78 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,30 5,35 5,50 5,67 5,63 5,30 5,35 5,50 5,67 5,63
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 54 64 74 64 83 86 91 84 93 83 86 91 84 93 83 114 100 108 115 92 82 92 89 88 79 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 51 51 57 58 68 51 51 57 58 68
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 623 590 594 584 673 462 488 483 511 555 462 488 483 511 555 437 445 487 543 536 517 534 537 564 624 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 426 434 429 435 453 426 434 429 435 453
Herav utgifter til renhold (kr) kr 183 177 152 138 165 137 154 160 160 178 137 154 160 160 178 153 140 145 167 190 151 160 168 173 184 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 192 194 186 186 180 192 194 186 186 180
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 136 147 162 164 186 111 123 119 129 131 111 123 119 129 131 103 104 121 140 121 130 137 133 144 159 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 119 128 126 130 133 119 128 126 130 133
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt