KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 362 1 537 1 752 2 477 3 002 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 487 1 523 1 670 1 874 2 073 1 621 1 922 1 881 2 141 2 117 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 198 1 471 1 443 1 588 1 641 1 198 1 471 1 443 1 588 1 641
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 153 1 275 1 486 2 024 1 860 979 1 104 1 179 1 247 1 349 979 1 104 1 179 1 247 1 349 1 269 1 254 1 375 1 621 1 791 1 340 1 609 1 544 1 747 1 676 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 930 1 133 1 122 1 240 1 225 930 1 133 1 122 1 240 1 225
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 209 262 266 452 1 142 236 250 266 358 424 236 250 266 358 424 218 270 295 253 282 281 313 337 394 441 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 268 338 321 348 416 268 338 321 348 416
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 110 1 183 1 431 1 793 1 855 863 962 1 020 1 165 1 219 863 962 1 020 1 165 1 219 1 216 1 217 1 344 1 541 1 629 1 222 1 497 1 426 1 614 1 556 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 807 886 863 955 962 807 886 863 955 962
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 15 12 -43 65 5 15 20 68 42 5 15 20 68 42 47 83 88 26 -6 58 66 57 87 54 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 25 39 39 29 35 25 39 39 29 35
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 108 1 169 1 419 1 836 1 790 858 946 1 000 1 096 1 177 858 946 1 000 1 096 1 177 1 169 1 134 1 256 1 515 1 634 1 164 1 431 1 370 1 527 1 502 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 781 847 824 926 926 781 847 824 926 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,59 1,60 0,05 0,88 1,11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,75 0,76 0,73 0,75 0,78 0,75 0,76 0,73 0,75 0,78
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,54 1,55 0,00 0,57 0,80 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,38 0,39 0,36 0,38 0,41 0,38 0,39 0,36 0,38 0,41
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,05 0,31 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall 10 2 4 5 3 126 154 131 183 159 126 154 131 183 159 14 10 12 12 16 20 37 48 55 47 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 177 131 145 157 123 177 131 145 157 123
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 12 12 3 7 5 919 760 567 511 584 919 760 567 511 584 121 115 86 69 91 348 321 281 244 174 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 777 776 555 689 560 777 776 555 689 560

Kontakt