KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 96 105 110 110 110 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 611 611 651 490 387 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 4 538 4 683 4 890 4 773 4 764
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 31 35 36 37 37 25 25 27 27 26 25 25 27 27 26 30 30 33 30 26 31 33 35 36 35 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 25 26 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 65 64 65 65 65 64 60 62 62 65 64 60 62 62 65 63 64 60 65 63 57 58 56 56 58 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 57 60 60 61 61
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 295 4 626 326 75 26 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 426 2 262 3 642 3 761 4 228 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 821 1 648 1 457 1 897 1 970
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 5 690 6 352 5 955 6 148 6 057 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 7 874 7 977 6 427 8 715 5 257 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 10 461 8 357 11 462 12 237 13 875
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 53 50 48 50 50 29 26 26 25 27 29 26 26 25 27 18 8 21 31 14 22 24 23 17 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 28 28 28 30 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 1 1 28 30 22 25 49 28 30 22 25 49 0 0 1 2 2 11 12 7 3 6 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 74 79 98 133 68
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : 2,7 : 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,4 1,4 1,4 1,3 3,9 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 15,4 12,6 11,6 11,1 11,2 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 11,6 12,9 10,3 8,6 18,2 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 20,1 19,3 15,6 13,2 12,1

Kontakt