KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 3 058 3 026 3 014 2 981 196 821 197 458 196 642 192 553 20 124 20 147 20 003 16 361 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 188 953 189 479 189 870 189 545
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,8 9,9 6,6 7,0 9,4 9,3 9,1 8,8 9,5 9,2 8,8 8,7 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 9,0 9,0 8,3 8,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 13,4 11,9 12,6 9,1 10,9 10,3 10,2 10,5 10,0 9,6 9,8 12,2 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 10,2 10,1 10,2 10,2
Netto innflytting (antall)1 antall -32 -26 6 -28 709 819 -597 -586 -15 28 -118 -115 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 348 726 746 57
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,0 10,9 11,0 11,1 9,9 9,8 9,6 9,7 9,3 9,2 7,8 9,8 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 11,4 11,3 11,2 11,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 70,9 69,3 66,5 64,6 65,9 65,6 66,1 62,8 61,5 61,6 51,4 61,5 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 65,6 64,8 64,6 63,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,1 0,8 0,4 1,2 1,5 1,6 1,2 1,1 1,9 1,9 1,1 0,9 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,3 1,2 1,0 1,2
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 7,5 8,0 8,6 8,6 9,6 10,2 .. .. 9,8 10,7 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 9,9 10,5 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,68 1,54 1,49 1,70 1,72 1,65 1,59 1,80 1,76 1,70 1,61 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,70 1,68 1,54 1,49
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt