KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 070 7 842 7 869 9 196 7 292 7 748 8 693 8 918 4 628 6 772 7 739 7 021 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 017 7 596 9 202 10 246
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,1 2,1 4,5 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 5,9 3,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,9 5,4 5,3 5,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,7 3,7 2,4 3,8 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 6,4 4,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,7 5,4 5,5 5,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,4 4,7 4,7 4,2 4,4 4,5 4,4 4,5 3,3 3,7 4,5 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 31 680 39 114 50 405 54 500 49 483 53 271 53 649 58 511 38 640 43 894 39 313 52 019 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 44 853 48 579 53 848 67 627
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 70 100 80 179 42 074 36 762 31 842 33 890 38 027 33 018 30 503 42 376 38 917 27 371 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 36 333 38 870 37 544 35 356
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 388 200 238 111 308 333 394 556 350 736 367 208 417 632 430 280 276 614 409 308 399 208 337 000 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 376 357 406 182 468 015 580 611
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,8 16,9 16,2 15,6 19,5 19,2 19,2 17,6 17,0 16,2 20,9 14,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 19,2 18,2 18,5 16,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 85 78 100 86 76 83 85 87 73 75 80 95 82 85 86 87 83 86 87 88 78 82 79 86

Kontakt