KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 070 7 842 7 869 9 196 12 630 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 4 628 6 772 7 739 7 021 6 141 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,1 2,1 4,5 3,5 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,1 4,3 5,9 3,8 3,8 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,9 5,4 5,3 5,0 5,2 4,9 5,4 5,3 5,0 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,7 3,7 2,4 3,8 4,8 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,3 4,4 6,4 4,0 3,9 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,4 4,7 4,7 4,2 4,2 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,3 3,7 4,5 4,2 3,1 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 31 680 39 114 50 405 54 500 55 773 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 38 640 43 894 39 313 52 019 68 181 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 853 48 579 53 848 67 627 88 872 44 853 48 579 53 848 67 627 88 872
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 70 100 80 179 42 074 36 762 41 053 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 30 503 42 376 38 917 27 371 20 458 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 388 200 238 111 308 333 394 556 522 364 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 276 614 409 308 399 208 337 000 376 037 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 376 357 406 182 468 015 580 611 563 135 376 357 406 182 468 015 580 611 563 135
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,8 16,9 16,2 15,6 16,9 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 17,0 16,2 20,9 14,9 13,5 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 85 78 100 86 79 76 83 85 87 86 76 83 85 87 86 73 75 80 95 87 73 85 86 85 85 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 78 82 79 86 84 78 82 79 86 84

Kontakt