KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 70,9 67,8 75,4 71,4 81,1 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 80,0 81,6 81,5 81,3 77,8 76,9 79,1 78,2 78,9 78,0 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 79,3 81,3 81,0 84,4 84,5 79,3 81,3 81,0 84,4 84,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 86,6 84,5 89,1 87,0 86,1 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 90,9 91,1 91,9 91,8 91,8 88,9 89,1 89,3 89,8 89,5 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 90,9 91,1 91,3 92,6 92,9 90,9 91,1 91,3 92,6 92,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,5 95,5 98,8 96,3 88,2 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 98,2 97,1 98,3 98,3 99,4 95,9 95,1 96,2 96,4 96,3 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 98,1 97,3 97,8 97,8 97,8 98,1 97,3 97,8 97,8 97,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 90,1 89,1 89,4 97,0 95,9 93,0 94,1 94,6 94,8 92,5 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 59,8 59,3 59,4 59,7 59,8 59,8 59,3 59,4 59,7 59,8
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,8 5,5 5,0 5,1 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 5,3 5,2 5,2 5,2 .. 5,0 4,9 4,9 5,0 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,8 5,8 5,6 5,6 .. 5,8 5,8 5,6 5,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 30,5 30,0 32,8 28,9 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 34,9 35,3 39,1 43,2 .. 34,2 36,9 39,1 41,9 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 39,7 40,6 42,3 42,8 .. 39,7 40,6 42,3 42,8
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 0,0 4,8 3,1 : 2,9 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 2,4 3,3 3,1 3,0 3,5 3,7 3,4 3,3 3,1 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 2,3 2,6 2,7 2,6 3,2 2,3 2,6 2,7 2,6 3,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 56,3 56,9 56,2 73,0 76,6 63,4 67,9 70,6 76,7 81,3 63,4 67,9 70,6 76,7 81,3 67,3 69,7 74,7 79,0 87,5 70,4 73,2 75,7 81,8 86,6 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 65,4 68,4 70,3 75,1 80,5 65,4 68,4 70,3 75,1 80,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 84,2 85,0 67,9 56,3 35,7 82,5 81,3 81,7 80,4 81,2 82,5 81,3 81,7 80,4 81,2 81,9 84,1 87,2 87,5 76,1 76,7 81,4 89,2 90,2 81,5 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 76,3 76,1 78,1 81,8 82,5 76,3 76,1 78,1 81,8 82,5
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,4 7,3 7,7 8,3 7,8 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 10,3 10,3 10,3 9,7 10,6 8,4 8,6 8,7 8,8 9,7 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 11,5 11,7 11,4 11,7 11,7 11,5 11,7 11,4 11,7 11,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 109 634 99 480 111 218 141 290 145 107 127 851 137 758 146 807 157 856 168 443 127 851 137 758 146 807 157 856 168 443 138 681 148 390 157 259 166 410 177 978 133 659 147 808 156 975 171 197 178 847 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 127 181 136 230 140 667 153 636 164 453 127 181 136 230 140 667 153 636 164 453
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 46,5 49,2 49,5 63,5 65,4 54,1 57,7 59,8 64,9 68,5 54,1 57,7 59,8 64,9 68,5 57,2 60,3 64,8 68,7 75,7 61,0 63,5 65,7 71,2 73,8 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 54,5 56,8 57,8 61,5 66,2 54,5 56,8 57,8 61,5 66,2
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".