KOSTRA nøkkeltall

Songdalen - 1017 (Vest-Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Songdalen Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 868 927 797 911 923 938 1 026 1 096 1 149 1 162 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 923 947 950 1 030 1 056 923 947 950 1 030 1 056
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 672 750 585 666 683 751 856 920 925 964 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 718 734 736 792 813 718 734 736 792 813
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 196 177 212 245 240 186 171 176 225 198 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 205 213 214 238 243 205 213 214 238 243
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 601 671 542 681 722 676 718 775 824 859 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 677 713 701 782 815 677 713 701 782 815
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -17 -25 17 71 102 28 -13 -9 23 9 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 29 48 42 77 92 29 48 42 77 92
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 619 696 525 610 620 648 731 784 801 850 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 648 664 658 705 723 648 664 658 705 723
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,38 0,37 0,37 0,37 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 3 5 4 8 4 122 113 112 105 121 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 57 103 128 163 121 57 103 128 163 121
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 21 12 4 12 9 573 430 360 366 385 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 718 480 327 383 369 718 480 327 383 369

Kontakt