KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,6 5,1 5,9 3,8 3,7 4,2 2,7 1,4 2,9 4,3 4,0 1,9 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,6 5,0 4,9 3,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,1 0,7 0,5 -0,1 2,2 2,4 1,8 1,3 1,5 2,2 1,9 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,6 2,1 2,0 1,5
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,6 13,3 16,0 10,1 24,2 24,5 24,1 23,5 18,8 20,9 21,9 21,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 15,7 20,3 22,3 19,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 39,0 39,2 33,0 43,0 35,0 42,5 44,3 49,9 37,8 39,5 39,9 43,1 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 25,3 28,7 29,0 34,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 117,0 110,0 109,2 113,6 103,6 105,6 109,9 114,7 106,0 105,5 105,3 109,3 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 96,1 97,3 99,5 101,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 50 813 53 533 53 067 54 793 47 026 49 315 50 737 52 283 47 667 50 180 51 683 53 187 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 49 460 51 680 52 775 54 367
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,4 11,4 13,0 13,1 9,4 11,0 12,7 12,9 8,3 9,4 11,2 12,0 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 8,6 10,6 12,6 13,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 31,2 21,4 14,5 21,1 17,2 19,1 18,1 18,1 14,6 14,6 14,6 16,0 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 17,8 17,0 17,0 16,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 53,0 47,9 37,9 47,1 14,0 25,1 24,9 22,3 22,4 21,3 20,5 23,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 43,7 44,1 44,4 46,7

Kontakt