KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 10 10 13 5 6 164 161 130 144 156 573 543 492 444 435 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 224 175 180 138 119 224 175 180 138 119
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 58 46 27 25 29 22 16 18 31 26 28 20 20 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 25 25 29 28 38 25 25 29 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 410 391 264 270 282 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 27 488 26 402 25 511 24 947 26 730 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 90 101 121 149 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 13 525 12 787 11 868 12 171 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 840 2 752 3 973 3 186 .. 2 840 2 752 3 973 3 186
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 14 12 14 .. 22 21 18 21 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 16 19 .. 16 16 16 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 33 43 37 52 .. 41 44 37 39 .. 40 45 44 42 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 44 37 38 41 .. 44 37 38 41
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 52 23 33 38 19 16 17 16 18 18 17 20 19 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 14 19 22 22 21 14 19 22 22 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 28 20 26 37 .. 53 38 69 66 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 171 144 139 238 .. 171 144 139 238
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. 1 .. 4 29 48 23 40 47 240 191 176 234 153 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 129 122 64 98 82 129 122 64 98 82
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. 83 .. 95 98 95 94 .. 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 90 79 96 94 .. 90 79 96 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. 50 .. 47 48 49 47 .. 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 43 50 49 .. 48 43 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 99 89 98 99 94 92 95 95 95 97 92 94 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 86 83 96 74 79 86 83 96 74 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 243 184 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. ..

Kontakt