KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 904 4 326 4 413 5 108 6 056 6 286 6 871 7 514 5 892 6 353 7 565 7 879 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 5 683 5 890 6 742 7 118
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,3 3,2 3,8 3,8 4,6 5,0 4,9 4,8 4,3 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,0 4,3 4,4 4,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,8 3,5 3,9 4,2 4,9 5,1 5,2 5,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,3 4,5 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,4 2,1 2,0 2,4 3,9 4,0 4,0 3,9 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 38 997 45 659 44 855 41 566 36 692 39 524 41 690 47 001 41 392 43 177 44 682 48 283 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 37 638 39 751 42 313 43 473
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 38 389 48 034 60 456 44 328 31 025 29 624 31 830 32 704 32 236 35 010 39 698 40 287 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 25 767 29 718 35 683 37 384
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 256 897 350 536 339 100 394 365 389 699 390 348 398 760 423 993 392 769 409 933 447 266 464 908 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 345 279 348 120 398 470 407 751
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 19,3 16,7 17,3 19,4 22,0 21,7 21,5 21,0 20,2 20,0 19,8 18,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 22,3 21,8 21,0 21,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 93 93 90 94 84 88 90 89 85 87 87 88 82 85 86 87 83 86 87 88 86 88 88 87

Kontakt