KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,4 6,9 10,5 5,9 4,6 5,0 4,3 3,8 4,1 4,4 4,3 4,4 3,7 4,9 4,8 2,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,9 0,5 1,4 1,7 2,5 2,0 1,5 1,6 1,8 1,6 1,9 1,7 1,6 1,2 1,0 0,8
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 23,7 36,5 49,9 64,2 12,0 15,3 15,9 17,4 5,5 7,5 7,1 6,7 10,7 14,4 16,5 17,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,1 -14,7 -25,6 -39,0 19,0 19,3 18,6 21,0 18,7 20,2 15,9 19,9 49,2 47,9 46,6 45,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 73,1 69,2 71,7 70,9 73,3 76,4 78,8 81,7 77,8 79,0 78,0 79,9 97,2 99,9 102,3 98,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 21 085 21 441 21 552 21 608 12 238 12 655 12 863 13 033 17 833 18 680 19 228 19 630 12 161 12 643 12 786 12 974
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,0 21,2 23,8 27,5 7,8 9,2 10,1 11,1 7,3 8,2 8,6 10,2 6,5 8,1 8,9 9,5
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,3 17,3 12,0 10,6 19,3 18,7 18,4 20,1 19,4 17,5 16,9 18,3 32,0 26,6 21,9 22,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 77,8 48,5 41,6 65,5 57,5 49,7 48,9 55,0 52,0 56,8 52,9 67,0 63,5 53,9 56,2 71,3

Kontakt