KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 5,0 5,0 5,0 4,0 262,0 254,0 241,6 247,8 271,8 265,0 253,4 263,2 52,6 52,6 51,0 49,0
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 120 99 84 119 8 876 8 766 9 856 9 614 8 876 8 766 9 856 9 614 1 754 2 060 1 968 1 772
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 155 110 58 20 6 073 8 213 5 868 2 668 6 073 8 213 5 868 2 668 1 792 2 536 673 21
Arkeologiske registreringer (antall) antall 48 46 65 51 1 170 983 1 073 904 1 214 1 013 1 103 929 192 164 182 167
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 15,0 46,0 45,0 37,0 35,6 41,8 41,6 40,4 34,9 40,3 40,4 39,5 35,7 50,7 43,3 41,3
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 0 0 0 0 78 82 38 46 78 82 38 46 2 4 4 0
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 188,2 177,3 180,8 201,7 373,5 341,6 335,8 349,5 .. .. .. .. 264,7 264,3 274,4 264,5

Kontakt