KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,43 0,42 0,47 0,46 0,50 0,51 0,52 0,57 0,31 0,33 0,33 0,36 0,45 0,48 0,50 0,50
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 4 3 7 4 4 4 7 4 2 2 3 6
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 83 83 80 83 74 72 71 72 74 71 70 72 75 72 73 71
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 17 17 17 17 18 21 19 22 19 21 20 22 12 16 14 15
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 95 91 95 91 91 91 91 92 91 91 91 86 85 86 88
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 11 10 9 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 93,2 92,0 91,0 92,2 92,3 91,0 90,3 93,1 92,2 90,9 87,7
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 1 10 0 7 8 7 5 7 7 6 5 23 22 20 16
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 101 93 118 123 84 93 98 112 85 96 102 115 82 92 90 99
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 140 133 139 135 129 134 131 119 129 133 134 110 119 138 111 112

Kontakt