KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 109 530 110 266 110 230 109 774 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 637 297 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 318 368 1 096 202 1 102 250 1 106 294 1 109 923
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,0 9,8 9,8 9,6 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,4 12,5 12,3 11,7 11,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,1 9,1 8,6 9,8 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 7,1 7,1 6,9 7,0
Netto innflytting (antall)1 antall 255 655 -171 -428 24 875 23 675 20 245 15 889 29 802 26 076 21 349 18 103 3 452 309 -1 295 -924
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,1 8,0 7,9 7,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 9,3 9,3 9,3 9,3
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 64,1 63,6 63,2 63,1 63,9 63,4 62,7 62,2 64,4 63,9 63,2 62,7 62,9 62,3 61,5 61,1
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,3 1,2 1,0 1,0 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,4 2,7 2,0 1,7
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 10,8 11,6 11,9 12,0 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 14,9 15,2 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,7
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt