KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 -1,3 11,5 -1,1 8,7 3,6 2,5 3,5 -0,2 5,2 3,6 2,5 3,5 -0,2 5,2 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,8 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,8 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,5 3,3 1,2 -0,8 1,0
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 1,4 0,5 0,0 0,1 2,1 1,4 1,6 1,1 -0,1 2,1 1,4 1,6 1,1 -0,1 1,9 1,5 1,4 0,6 0,0 1,9 1,5 1,4 0,6 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 1,8 1,7 1,0 0,3 -0,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 44,3 22,4 31,1 19,2 27,1 21,1 21,9 23,0 20,0 28,4 21,1 21,9 23,0 20,0 28,4 29,6 27,4 28,8 30,3 19,7 29,6 27,4 28,8 30,3 19,7 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 23,5 21,8 21,0 17,0 18,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 24,5 43,4 29,3 41,5 36,0 39,1 36,9 36,1 48,2 74,0 39,1 36,9 36,1 48,2 74,0 28,8 28,5 30,4 34,6 46,2 28,8 28,5 30,4 34,6 46,2 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 60,0 60,9 63,0 71,1 72,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 108,6 104,3 92,6 99,9 100,2 97,6 97,4 98,5 104,8 143,3 97,6 97,4 98,5 104,8 143,3 83,7 84,2 89,0 92,6 101,8 83,7 84,2 89,0 92,6 101,8 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 119,3 118,8 120,5 127,4 130,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 62 319 64 826 67 992 69 130 72 934 60 468 63 108 64 240 69 082 68 806 60 468 63 108 64 240 69 082 68 806 72 632 75 148 77 500 83 213 74 048 72 632 75 148 77 500 83 213 74 048 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 52 632 54 258 55 830 58 116 59 940
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,6 7,4 19,3 19,6 18,9 9,0 9,3 11,1 11,7 14,5 9,0 9,3 11,1 11,7 14,5 12,7 9,9 11,8 15,1 11,4 12,7 9,9 11,8 15,1 11,4 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 7,7 8,0 8,8 8,9 7,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 35,0 37,1 5,4 17,1 12,6 13,9 12,1 12,3 14,5 25,3 13,9 12,1 12,3 14,5 25,3 15,1 13,1 14,6 17,1 15,3 15,1 13,1 14,6 17,1 15,3 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,2 14,8 14,2 16,0 14,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 22,8 20,7 29,9 85,1 54,9 28,6 33,2 32,9 34,9 32,0 28,6 33,2 32,9 34,9 32,0 32,5 42,2 35,3 38,0 33,7 32,5 42,2 35,3 38,0 33,7 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 21,8 26,0 28,1 37,2 35,0

Kontakt